Nákupní řád

Podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Vyhodne-bryle.cz se řídí platnou legislativou a dále tímto nákupním řádem.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „nákupní řád“) obchodní společnosti ONIO s.r.o., se sídlem Družstevní 84/15, 664 49 Ostopovice, identifikační číslo: 27712885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 53871 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese Vyhodne-bryle.cz (dále jen „e-shop“). Nákupní řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od nákupního řádu je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními nákupního řádu. Ustanovení nákupního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupní smlouva

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující navrhuje uzavření kupní smlouvy prostřednictvím řádně vytvořené objednávky na e-shopu Vyhodne-bryle.cz nebo prostřednictvím telefonu či e-mailu. Prodávající neprodleně potvrdí převzetí tohoto návrhu na e-mail kupujícího, přičemž toto potvrzení není svojí povahou souhlas s uzavřením kupní smlouvy. Za souhlas s uzavřením kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající odešle objednané zboží kupujícímu. V okamžik odeslání zboží tedy jednoznačně dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž tato smlouva se řídí platnými nákupním řádem prodávajícího. Kupující spolu s informacemi o odeslání zboží obdrží elektronicky prostřednictvím e-mailu daňový doklad, odkaz na platné obchodní podmínky, které jsou archivovány a odkaz na informace týkající se odstoupení od této kupní smlouvy. Dalším okamžikem, kdy dochází k uzavření kupní smlouvy, je výzva k osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím na adrese výdejního místa, které bylo pro tento účel zřízené provozovatelem e-shopu Vyhodne-bryle.cz. V případě objednávky kompletních brýlí (obruba + brýlové čočky) vzniká kupní smlouva okamžikem, kdy již dle objednávky kupujícího a na jeho přání a podle jím poskytnutých údajů byly zhotoveny kompletní brýle. V tomto případě kupní smlouva vzniká již vyrobením tohoto produktu. Kupní smlouva může vzniknout i v jiném než v jednom z výše popsaných případů, vždy ale musí dojít k jednoznačnému písemnému souhlasu prostřednictvím e-mailu s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího nebo k vyhotovení kompletních brýlí. Tento svůj záměr kupující oznámí prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky (také viz. Možnost storna objednávky níže v tomto nákupním řádu). Kupní smlouva je vždy uzavřena v úředním jazyce České republiky. Kupní smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Nezanikají tímto ale práva kupujícího ani prodávajícího, které podléhají platné české legislativě. Kupní smlouva je archivována pouze do okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu Vyhodne-bryle.cz (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu Vyhodne-bryle.cz jsou uváděny včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě nákupu. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu nebo do vyprodání zásob. Stránky internetového obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „dopravné“). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na stránkách internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku, zejména v případě nedostupnosti zboží, nebo v případě objednávek překračující běžný rámec maloobchodního prodeje. O zrušení a možnosti náhradního řešení (alternativní zboží, individuální cena) budeme kupujícího informovat telefonicky či e-mailem.

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s nákupním řádem e-shopu.

Po odeslání objednávky se kupujícímu zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, kupující má možnost si objednávku vytisknout. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni neprodleně automaticky odeslána rekapitulace (potvrzení o přijetí) objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající je oprávněn neakceptovat návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy v případě nenadálého doprodání zboží nebo nemožnosti jeho obstarání do termínu 14 dní. O této skutečnosti bude kupující neprodleně informován pomocí e-mailu nebo telefonicky. Návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy nebude akceptován ani v případě, že se kupující a prodávající nedohodnou jinak (např. na dodání jiného druhu zboží).

Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Prohlášení o shodě a certifikace výrobků

Všechny námi nabízené brýlové obroučky nesou označení CE. Toto označení značí certifikaci výrobků pro uvedení na trh EU. Výrobky byly testovány pro trh EU a splňují platné legislativní požadavky. Naši dodavatele obrub mají svá prohlášení o shodě v různých zněních. Pokud je dodavatel přímo výrobcem, pak do dokumentu prohlášení o shodě je možno nahlédnout v sídle tohoto dodavatel/výrobce. U dodavatele/dis­tributora máme k dispozici dokument „Ujištění o vydání prohlášení o shodě“ k nahlédnutí v sídle naší firmy.

Všechny námi nabízené brýlové čočky jsou klasifikovány jako lékařské výrobky třídy I a jsou vyráběny s souladu se systémem kvality společnosti Alta s.r.o. V sídle naší firmy je k nahlédnutí dokument Prohlášení o shodě společnosti Alta s.r.o. Všechny výrobky splňují požadavky ISO8980 pro oční čočky. Všechny čočky vyhovují směrnici ISO 14889– oční brýlové čočky. Na čočky byl vydán Certifikate od Conformity dne 9. dubna 2002.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující nese náklady za standardně využité komunikační prostředky pro komunikaci provozovatelem e-shopu www.vyhodne-bryle.cz, pokud tato komunikace započala na straně kupujícího. Ke komunikaci lze využít kontakt prostřednictvím e-mailu, telefonu (602 133 132) či vyplněním kontaktního formuláře uvedeného na stránkách e-shopu. Tato komunikace probíhá prostřednictví internetového připojení a cena za toto připojení se řídí dohodnutými podmínkami mezi kupujícím a poskytovatelem služby internetového připojení. Kupující může zvolit pro kontaktování provozovatele e-shopu i volání na některé z pevných či mobilních čísel uvedených v kontaktech. Ceny za volání na tato čísla se řídí podmínkami dohodnutými mezi kupujícím a poskytovatelem telekomunikačních služeb. Pokud kupujícího kontaktuje provozovatel e-shopu prostřednictvím volání na pevnou linku kupujícího nebo na mobilní telefon kupujícího, pak náklady za tuto komunikaci nese provozovatel e-shopu. Kupující nese náklady i za komunikaci s využitím internetového připojení, i když tato komunikace započala na straně provozovatele e-shopu, avšak pouze v rozmezí dohodnutých podmínek mezi kupujícím a poskytovatelem internetového připojení.

Způsob platby

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, nebylo-li před uzavřením kupní smlouvy domluveno jinak.

 • Dobírka: Platba v hotovosti nebo v některých případech i platební kartou při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce. Platbu platební kartou lze provézt jen u některých kurýrních služeb. Informace o možnosti platby kartou poskytnou pracovníci zákaznické linky prostřednictvím kontaktů uvedených na stránkách internetového obchodu.
 • Převodem: Pro ověřené klienty a státní instituce nabízíme platbu na fakturu (převodem) se splatností 14 dnů. O tuto formu platby může klient požádat, pokud má u nás opakované objednávky, případně je státní instituce.
 • Hotovost: Pro osobní odběry je určena hotovostní úhrada. Osobní odběr je možný pouze po vyzvání operátorem zákaznického servisu, neboť zboží je uloženo ve více logistických skladech v ČR.
 • Platební kartou: Při osobním odběru je možné využít platby kartami VISA, VISA Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro.
 • Online bankovní převody realizované přes PayU: On-line platba výhradně pro majitele účtu u vybraných bank. V případě bezchybného průběhu platby je částka ihned připsána na účet provozovatele, vedeného u PayU a objednávka ihned po tomto připsání vyřizována. Nebude-li možné dodržet dodací lhůtu, má kupující právo na okamžité vrácení částky zpět na účet. Zboží je expedováno po připsání platby na náš účet u PayU (řádově hodiny od platby).

Podporované banky: Komerční Banka (Mojeplatba), GE Money Bank, mBank, Fio banka, Raiffeisenbank (pouze eKonto), Sberbank.

PayU
mastercard logo Visa logo
SSL logo
pci dss logo

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel (případně jeho odpovědný zástupce) právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.

Dodání zboží

Termín dodání závisí na druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí 5 až 7 pracovních dnů. Na detailu každého výrobku se zobrazuje textová informace o dostupnosti zboží pro dodání v pracovních dnech.

Je-li stav skladem, zboží je reálně na skladě s možností dodání během 1–3 pracovních dnů. V závislosti na povaze zboží a čase přijetí objednávky lze očekávat expedici od 24h do 3 dnů.

V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na kupujícího, snížit dodací lhůtu na nejkratší možnou dobu. V souladu s tím může být objednávka v případě potřeby pro účely logistické optimalizace rozdělena do dílčích objednávek dodaných přepravní firmou či různými přepravními firmami.

Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má kupující plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Dodávku zboží zajišťuje firma ONIO s.r.o. prostřednictvím přepravní firmy GEIS, České pošty.

Osobní odběr

Pro kupující z okolí Brna jsme zřídili výdejní místo, kde nabízíme možnost osobního odběru zboží.

Adresa výdejního místa: Vyhodne-bryle.cz, ONIO s.r.o., Družstevní 84/15, Ostopovice, 664 49.

Vždy vyčkejte nejprve na potvrzení připravenosti objednávky pro osobní odběr operátorem zákaznického servisu – sms zpráva.

Využití výdejního místa je zpoplatněno částkou 30 Kč za celou objednávku, jejíž součástí jsou kompletní brýle. Při objednávce samotné obruby, a nebo samotného příslušenství (pouzdro, spreje, atd.) není využití výdejního místa účtováno.

Způsob doručení

Cena za přepravu kurýrní službou GEIS i Českou poštou je 115,– Kč za celou objednávku Námi dodávané zboží je vždy pečlivě baleno tak, aby nedocházelo k poškození při přepravě. Balné je v ceně dopravy.

Převzetí zboží

Příjemce zboží (neboli „kupující“) by měl ve vlastním zájmu překontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje se účast posádky vozidla. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Příjemce zásilky má při převzetí zboží překontrolovat nepoškozenost obalu a obsahu zásilky. Případné poškození se ohlašuje provozovateli e-shopu nebo i přepravci ideálně ve lhůtě do 3 dnů od doručení zásilky. Pokud příjemce provede kontrolu nepoškozenosti obsahu až po odjezdu přepravní služby, případné poškození ohlásí provozovateli e-shopu nebo i přepravci ideálně ve lhůtě do 3 dnů od doručení zásilky.

Příjemce má nárok si zboží prohlédnout a vyzkoušet obdobně jako v kamenném obchodě, aniž by mu zanikla možnost vrátit zboží bez udání důvodů zpět provozovateli e-shopu. Záruční lhůta (24 měsíců pro obruby a přílušenství, 6 měsíců pro brýlové čočky) na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí věci kupujícím.

Daňový doklad k zakoupenému zboží

Kupující obdrží daňový doklad k zakoupenému zboží v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží nejpozději v den odeslání zboží na zvolenou doručovací adresu. Tento doklad slouží současně jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně uvedení elektronického podpisu. Kupující může požádat o tištěnou verzi daňového dokladu. Tištěný daňový doklad je zasílán dodatečně prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta nejpozději do 5 pracovních dní od zažádání.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. U nás je tato doba nadstandardně prodloužena na třicet (30) dní od data převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dní od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Vrácené zboží se nepovažuje za opotřebované, pokud jej zákazník přiměřeně vyzkoušel obdobně, jako by je vyzkoušel v kamenné prodejně.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří nedílnou součást nákupního řádu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Prodávající po obdržení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí kupujícímu částku odpovídající plné kupní ceně obruby (včetně přepravních nákladů) na jím uvedené číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Za brýlové čočky bude vráceno maximálně 20 % z kupní ceny, neboť tyto byly zhotoveny dle přání kupujícího (spotřebitele) dle jím zadaných údajů (hodnot dioptrií, cylindrů, os a PD) na zakázku a nelze je již jakýmkoli jiným způsobem využít pro zakázku jinou.

V případě, že si kupující nechá zhotovit jiné brýle, pak mu bude na nové brýlové čočky poskytnuta sleva ve výši 35 % z plné ceny brýlových čoček.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo dokáže, že zboží podnikateli prokazatelně odeslal.

Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. K této přepravě může kupující využít služby kterékoliv přepravní společnosti, přičemž cena za balík některých společností je k dispozici např. na stránkách České pošty a služby „Balík do ruky“, kurýrní společnosti GEIS a služby „Vnitrostátní balíková přeprava v ČR“ nebo kurýrní společnosti PPL a služby „Firemní balík“. Kupující může požádat prodávajícího, aby zajistil přepravu zboží zpět k prodávajícímu, přičemž náklady spojené s touto přepravou taktéž hradí kupující, nedohodne-li se s prodávajícím jinak. Využitím této služby může dojít k rychlejšímu vyřízení všech náležitostí odstoupení od smlouvy.

Pokud nedojde k vrácení zboží kupujícím nejpozději 14 den po odeslání odstoupení od kupní smlouvy a ani k potvrzení o prokazatelném odeslání zboží zpět k prodávajícímu, má se za to, že toto odstoupení od kupní smlouvy je neplatné, kupující již nadále nežádá od smlouvy odstoupit a prodávající tímto není povinen vrátit kupujícímu částku odpovídající plné kupní ceně zpět. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech kdy kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.

Ve všech těchto případech je kupující o této skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. V případě že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Možnost storna objednávky

Kupující má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu. O stornování objednávky je kupující vždy obratem informován. V případě objednávky kompletních brýlí je nutné provést storno objednávky nejpozději do 24 hodin od učinění objednávky, neboť jedině tak můžeme zaručit, že brýle ještě nejsou vyhotoveny dle přání zákazníka. Pokud jsou brýle vyhotoveny, nelze objednávku stornovat.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod Vyhodne-bryle.cz si váží důvěry kupujícího a zavazuje se, že bude chránit data, která byla uvedena při realizaci objednávky.

Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem internetového obchodu Vyhodne-bryle.cz, a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace s kupujícím, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu Vyhodne-bryle.cz.

V rámci monitoringu spokojenosti kupujících může provozovatel předat e-mailovou adresu kupujících provozovateli Heureka.cz. Heureka.cz rozesílá dotazníky spokojenosti kupujících s e-shopem Vyhodne-bryle.cz. Žádné jiné e-maily nemůže Heureka.cz rozesílat ani poskytnout adresu třetí straně.

V rámci realizace objednávky jsou dílčí údaje, nezbytné pro řádné doručení objednaného zboží poskytovány partnerům, kteří jsou přímými dodavateli zboží, přepravním společnostem a zpracovatelům online plateb.

Registraci ONIO s.r.o. u Úřadu na ochranu osobních údajů si můžete ověřit zde.

Jaké osobní údaje zákazníků uchováváme a po jakou dobu

Zákazník při vytvoření objednávky vyplní následující osobní údaje: Jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a dále telefonní / mobilní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že zákazník žádá o doručení zboží na jinou adresu, než fakturační, vyplním navíc ještě i dodací adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a navíc i název osoby či firmy, která zboží převezme nebo název kontaktní osoby v případě doručení do firmy a telefon. Všechny tyto údaje mohou být shodné s již vyplněnými fakturačními údaji. Všechny tyto údaje slouží pro kompletní vyřízení objednávky a pro řádné doručení objednaného zboží. Při dokončení objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň souhlas se zpracováním osobních údajů.

ONIO s.r.o. po vyřízení objednávky nadále uchovává tyto osobní údaje zákazníka zejména pro účely fakturace a pro účely reklamační. Těmito údaji jsou vyplněné fakturační údaje: Jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a dále telefonní / mobilní číslo a e-mailovou schránku. Tyto osobní údaje jsou uchovávány jen pro řádné plnění zákonných povinností společnosti ONIO s.r.o. Zákazník při dokončení objednávky může vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a v takovém případě může společnost ONIO s.r.o. využívat poskytnutých údajů a to hlavně Jména a příjmení, telefonního / mobilního číslo a e-mailové adresy pro zasílání svých marketingových materiálů či informování zákazníka o novinkách nebo akcích či slevách.

Po doručení a převzetí objednaného zboží zákazníkem společnost ONIO s.r.o. nepředává již žádné osobní údaje třetím stranám vyjma výzvy k poskytnutí těchto údajů některým z orgánů výkonné moci ČR pro účely vyšetřování v oblasti trestně-právních vztahů.

Osobní údaje zákazníků společnost ONIO s.r.o. uchovává nejméně po dobu 10 let od okamžiku poskytnutí těchto osobních údajů a v případě, že zákazník nepožaduje po této době odstranění svých osobních údajů z evidence společnosti ONIO s.r.o., pak jsou uchovávány po dobu dalších 10 let.

Zákazník může po společnosti ONIO s.r.o. požadovat zrušení svého souhlasu se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. V Takovém případě zákazník jakkoliv kontaktuje zákaznickou infolinku společnosti uvedenou na webových stránkách e-shopu, ve kterém došlo k vytvoření zákazníkovi objednávky. ONIO s.r.o. na základě takovéto žádosti již nadále nebude zpracovávat osobní údaje zákazníka jinak, než jen pro účely evidence dané platnou českou legislativou.

Zákazník může poskytnuté osobní údaje měnit kdykoliv a to na základě kontaktu zákaznické infolinku společnosti uvedené na webových stránkách e-shopu www.vyhodne-bryle.cz, ve kterém došlo k vytvoření zákazníkovi objednávky nebo ve svém online účtu vytvořením automaticky po vytvoření objednávky. Přístupové údaje k vytvořenému účtu jsou zákazníkovi zaslány na jím poskytnutý a vyplněný e-mail.

Novinky e-mailem

Kupující má možnost prostřednictvím stránek internetového obchodu prodávajícího souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího a novinek e-mailem. V každém takovém informačním e-mailu je uveden odkaz, kterým lze jejich odběr zrušit. Informční e-mail bude kupujícího informovat o aktualitách z oblasti sortimentu prodávajícího, souvisejících informacích a může prezentovat akční nabídky prodávajícího.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci nákupního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Záruka na brýlové obruby a příslušenství je standardní 24 měsíců, brýlové čočky mají záruční dobu 6 měsíců. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.vyhodne-bryle.cz, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura.

Reklamace, kterou uplatňuje kupující, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že je uznána reklamace na obrubu ze zakázky kompletních brýlí, pak zákazník obdrží zdarma obrubu totožnou novou – pokud je tento model stále na skladě nebo lze objednat u dodavatele. Pokud již obruba nelze od dodavatele objednat, pak zákazník obdrží zdarma obrubu novou jinou ve shodné cenové kategorii jako byla obruba původní a na nové brýlové čočky mu je nabídnuta sleva 50 %.

V případě, že je uznána reklamace na obrubu ze zakázky samostatné obruby, pak zákazník obdrží zdarma obrubu totožnou novou – pokud je tento model stále na skladě nebo lze objednat u dodavatele. Pokud již obruba nelze od dodavatele objednat, pak zákazník obdrží zdarma obrubu novou jinou ve shodné cenové kategorii jako byla obruba původní.

Odstranitelné a neodstranitelné vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace

Kupující může při uplatňování reklamace s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy (doklad o koupi) zaslat zboží do provozovny internetového obchodu www.vyhodne-bryle.cz spolu s popisem závady, dokladem o koupi a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného.

Způsob vyřízení reklamace

Zákazníkovi bude zaslán informační e-mail o přijetí reklamace nejpozději 7 dní od přijetí. V informačním e-mailu může být požadováno uvedení základních údajů o způsobu použití zboží, které jsou nezbytné pro samotné reklamační řízení. S výsledkem reklamace bude kupující seznámen standardně e-mailem nebo telefonicky, v případě absence emailového i telefonického kontaktu bude výsledek zaslán poštou.

Adresa k zasílání podkladů a zboží k reklamaci

ONIO s.r.o. (Vyhodne-bryle.cz) Družstevní 84/15 664 49 Ostopovice Kontaktní údaje: info@vyhodne-bryle.cz telefon: 516 809 313

Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu s nákupním řádem povoluje kupující používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu a bere na vědomí, že je seznámen se všemi podmínkami popsanými v nákupním řádu a s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

Kupující má právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v našem případě Česká obchodní inspekce (více zde). Toto právo se nevztahuje na kupujícího, který je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující může pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy využít on-line platformu nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/con­sumers/odr.

Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, která budou upřesně v případě objednávky právnickou osobou.

Tento nákupní řád je v platnosti od 1. 1. 2016.

 

Proč brýle od nás...

 • Dioptrické brýle, obroučky, více než 400 modelů obrub, vše skladem
 • Odborné poradenství optometristy
 • Kvalitní obroučky za nejnižší ceny
 • Brýlové čočky (skla) čiré, samozabarvovací, sluneční
 • Zkuste si brýle jako naživo v naší aplikaci Virtuální zrcadlo
 • On-line platby samozřejmostí
 • Jistota zavedené společnosti
 


 
Líbíme se Vám? Dejte like! pinterest google+